Vipps

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Vi er en liten ideell organisasjon og har dessverre ikke egne lokaler. Vi har brukere over hele landet, de fleste i østlandsområdet.

Slik det er i dag deles det ikke ut nye servicehunder. Dette vil ikke skje før NAV har evaluert sitt servicehundprosjekt. Det antas at evalueringen er ferdig høsten 2016 og vi håper at servicehund da vil bli lovpålagt slik som tilfellet er for førerhunder. Søknad og tildeling vil skje gjennom NAV. Dersom du blir tildelt servicehund så er dette kostnadsfritt.

Vi har ingen servicehunder som jobber som terapihunder i Norge.

Slik det er i dag deles det ikke ut nye servicehunder. Det har til nå ikke vært utdannet servicehunder som terapihund i Norge. Det finnes andre organisasjoner som utdanner terapihunder da uten at disse er godkjente servicehunder.

Det er hundeskolen Veiviseren som trener opp og godkjenner servicehunder. Dessverre godkjenner de ikke privateide hunder til å bli servicehunder.

Slik det er i dag deles det ikke ut nye servicehunder. Dette vil ikke skje før NAV har evaluert sitt servicehundprosjekt. Det antas at evalueringen er ferdig høsten 2016 og vi håper at servicehund da vil bli lovpålagt slik som tilfellet er for førerhunder. Søknadskjema og krav for tildeling vil du finne på nettsidene hos NAV når servicehund blir godkjent hjelpemiddel.

Slik det er i dag deles det ikke ut nye servicehunder. Dette vil ikke skje før NAV har evaluert sitt servicehundprosjekt. Det antas at evalueringen er ferdig høsten 2016 og vi håper at servicehund da vil bli lovpålagt slik som tilfellet er for førerhunder. Søknad og tildeling vil skje gjennom NAV.

Det er hundeskolen Veiviseren som trener opp og godkjenner servicehunder.

I Norge er det kun servicehundene som er utdannet fra Hundeskolen Veiviseren som kan bli godkjente servicehunder. Disse har gått gjennom samtreningskurs med sine brukere og har avlagt og fått godkjent eksamen som får bevis på at de er servicehunder. Dette gjør at de får adgang til steder som tillater det i forhold til Mattilsynets forskrifter.

Følg oss på instagram