Vipps

Servicehundene har stor bredde i arbeidsoppgavene sine og kan være til nytte både for gående og mennesker som er avhengige av rullestol.  

Servicehundene kan hjelpe til ved av- og påkledning, klesvask og sengeskift. De kan plukke opp ting som faller ned og hente gjenstander som er utenfor rekkevidde. Servicehundbegrepet omfatter også anfalls- og reaksjonshunder, som gjør alarm for å hente hjelp når personen får anfall. 

plukkeoppogbaereillustrasjonknapp plukkoppogbare avogpaakledningillustrasjonknapp avogpaakledning anfallsogreaksjonsillustrasjonknapp anfallsogrekasjonshund
hentegjenstanderillustrasjonknapp hentegjenstander skiftepaasengillurstrasjonknapp skiftepaasengen trekkerullestolillustrasjonknapp trekkerullestol