Vipps

Anfalls- og reaksjonshunder er en spesiell gruppe av servicehundene. De reagerer på anfall ved å trykke på alarmknapp og holder kontakt med personen til hjelpen kommer. Denne oppgaven kan også kombineres med andre av servicehundfunksjonene.

anfallhund1

anfallhund2

anfallhund3