Vippsbanner
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Plukke opp og bære

Servicehunden kan plukke opp og bære nesten alt, fra små mynter til store tunge ting.

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Skifte på sengen

Servicehunden kan hjelpe til med å skifte på sengen og bære skittentøyet til vaskerommet.

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Frakte gjenstander

Servicehunden kan frakte bager eller annen bagasje, noe som også er fint i forbindelse med innkjøp

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Ta tak

Servicehunden kan hjelpe personen til å reise seg opp

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Her kan du se bilder fra noen av aktivitetene vi har hatt.

Brukersamling Soria Moria Hotell 2018

Treningstur i Frognerparken 2018

Dogs4All 2018

Brukersamling på Merket i Valdres 2017

Treningssamling Drammen Hundepark 2017

Hundens Dag, Rakkestad 2017

Brukersamling på Johnsgård Turistsenter 2016

Brukersamling på Merket i Valdres 2016

Hundens dag, Nittedal 2016

Samtreningskurs Ski 2016

Godkjenning av nye hunder 2016

Oslo Pet Show 2015

European Dog Show 2015

 

Målrettet system for kvalitetssikring
Treningen av servicehunder har bygget opp et målrettet system for kvalitetssikring av servicehundene. Systemet er bygget opp med selektiv avl, testing og trening med særskilt utdannede trenere slik at kvaliteten på hundene sikres.

Selektiv avl
Selektiv avl gjennom mange år fører til hunder av høy kvalitet. Man har valgt hunderaser som erfaringsmessig er lette å trene, og man avler på bakgrunn av egenskaper som god fysisk helse, gode nerver og evne til arbeidsfokus. Det er også viktig at hundene har evne til raskt å skifte mellom å jobbe og være i ro og at de tåler å ligge i ro lange stunder av gangen.

Forvertstid
Når valpen er 2 måneder flytter den hjem til en forvertsfamilie. Her lærer den å bli glad i mennesker og andre dyr og bli vant til alle vanlige ting i miljøet. Valpen får et spesielt dekken som forteller at den er en fører/servicehundvalp og som gir den adgang mange steder andre hunder ikke får være med. I løpet av det første leveåret er det viktig at valpen får et bredest mulig erfaringsgrunnlag slik at han er trygg og rolig i mange ulike situasjoner og miljøer. Det skal mye selvkontroll til for å bli en Servicehund!

Test av helse og arbeidsegenskaper
Når hunden har blitt mellom 12 og 18 måneder gammel blir hunden tatt inn og testet for å fastslå om den egner seg til å bli en fører- eller servicehund. Målet er å undersøke hundens egenskaper på godt og vondt og ta avgjørelsen om hunden er riktig type til formålet. Testingen tar ca 1 måned, og man tester både hundens fysiske egenskaper, hvordan hunden fungerer i ulike miljøer, sosiale egenskaper, arbeidsvilje, trenbarhet, driftsnivå, sinnelag, ev. problematferd osv? Det stilles strenge krav til hunder som skal læres opp til ferdige servicehunder. I tillegg til gode hofter og albuer og en god fysisk helse skal de ha en grunnleggende vennlig atferd overfor alle slags mennesker og dyr, de skal være nervesterke og trygge. Testingen sikrer at bare hunder med godt grunnlag settes i trening.

Treningen
Etter fullendt test settes de godkjente hundene i trening. Treningen varer i 6-8 måneder og hunden vil i denne perioden i tillegg til generell lydighet lære å gjøre de oppgavene som den skal hjelpe sin framtidige bruker med. Treningen utføres av profesjonelle servicehundtrenere med lang og bred erfaring fra faget.

Positivt treningssystem gir arbeidsvillige hunder
Treningssystemet bygger på positiv forsterkning av ønsket atferd. Ved hjelp av klikker-trening lærer hundene hva de skal gjøre og får stor entusiasme omkring arbeidsoppgavene sine.

Tidsramme for servicehundtreningen
Det tar ca 8 måneder fra første test gjøres til hund og bruker er på samtreningskurs for å lære hverandre å kjenne. Kurset avsluttes med en eksamen der hund og bruker viser at de fungerer godt sammen. Så følger noen uker med hjemstedstrening som sikrer at ekvipasjen fungerer godt også i sitt vanlige miljø.

Grunntrening
Grunntreningen tar ca 2 måneder og består av generell trening, lydighet og miljøtrening. Innkalling, kontroll, apportering og trening med rullestol er sentrale elementer.

Matching til bruker
Matchingen består i å sørge for at hund og bruker passer til hverandre. Hund og brukers aktivitetsnivå må stemme, hunden må passe til brukerens gemytt, stemmebruk eller kroppsspråk, og det er også mange andre hensyn det er viktig å ta. Treneren kjenner alle hundene godt etter grunntreningen, og han har også vært ute og intervjuet de aktuelle søkerne slik at han er blitt kjent med dem. Både erfaring og nok tid er viktig i denne delen av prosessen hvor man skal matche hunder og brukere.

Spesialtrening
Spesialtreningen tar ca 4 mnd. Det er her hunden trenes til å utføre de oppgavene nettopp hans fremtidige bruker trenger hjelp til. Se Servicehundenes arbeidsoppgaver og filmen for mer informasjon om oppgaver en servicehund kan utføre.

Samtreningskurs
Samtreningskurset varer i ti dager. Brukerne bor på stedet sammen med trenerne og hundene flytter sammen med sine respektive brukere allerede første kvelden. Hundene lærer å arbeide for sine brukere, og brukerne lærer å bruke og ta vare på servicehunden sin. Kurset avsluttes med en eksamen der ekvipasjene godkjennes av erfarne dommere.

Hjemstedstrening
Etter samtreningskurset følger 1-2 uker med hjemstedstrening. Da kommer treneren hjem til brukeren og sørger for at ekvipasjen fungerer godt i sitt hjemmemiljø.

Ettervern
Ekvipasjene trenger erfaringsmessig hjelp fra treneren i form av jevnlig oppfølging helt til hunden pensjoneres.

"Byggekloss"-prinsippet
Når hundene er ferdig trent har de lært mange grunnoppgaver og kommandoer. De mer kompliserte oppgaver er bygget opp av flere av disse grunnoppgavene, og ved hjelp av disse "byggeklossene" kan brukeren også senere lære hunden nye arbeidsoppgaver etter hvert som man ser nye situasjoner der hunden kan hjelpe til. Målet er at hund og bruker blir en selvstendig ekvipasje der brukeren kan videreutvikle hunden til å dekke nye behov uten å være avhengig av støtte fra skolen.

Servicehund ved bannerServicehundene har stor bredde i arbeidsoppgavene sine og kan være til nytte både for gående og mennesker som er avhengige av rullestol.  

Servicehundene kan hjelpe til ved av- og påkledning, klesvask og sengeskift. De kan plukke opp ting som faller ned og hente gjenstander som er utenfor rekkevidde.

Servicehundene har stor bredde i arbeidsoppgavene sine og kan være til nytte både for gående og mennesker som er avhengige av rullestol.

Servicehundene kan hjelpe til ved av- og påkledning, klesvask og sengeskift. De kan plukke opp ting som faller ned og hente gjenstander som er utenfor rekkevidde, åpne og lukke dører, bære kløv eller vesker og trykke på trygghetsalarmen - for å nevne noe. 

Hvem kan søke om servicehund?

Servicehund er et hjelpemiddel for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. Det er et av kriteriene for å søke at du har en fysisk funksjonsnedsettelse og behov for praktisk hjelp som hunden kan bistå med. Det må være flere oppgaver hunden skal bidra med. Videre må du ha «et forsvarlig hundehold». Det vil si at du som bruker må kunne lufte og stelle hunden på egenhånd. Det betyr turer ut i all salgs vær og føreforhold 365 dager i året – og over mange år. En servicehund er i arbeid i ca 9 år.

Kan barn søke om servicehund?

I utgangspunktet kan barn søke om Servicehund, men vi anbefaler ikke Servicehund til små barn eller veldig unge. Dette er fordi brukeren selv må kunne påta seg ansvaret for hunden. Det er bruker som til en hver tid har ansvar for å lufte hunden, stelle pelsen, sjekke hundens helse og kunne vedlike holde oppgavene til hunden – og lære hunden nye oppgaver ved behov.

Kan man søke om servicehund for psykiske helseutfordringer?

Det innvilges ikke servicehund til mennesker med psykiske helseutfordringer/sykdommer som eneste grunn for å søke om Servicehund. Et av kravene for å søke om Servicehund er at man har en fysisk funksjonsnedsettelse.

Hvor kan jeg søke om servicehund?

I 2018 overtok NAV ansvaret for utdanningen, tildeling og godkjenningen av Servicehunder. På Nav sine sider vil du finne informasjon om Servicehund, skjema og søknadsfrist(er). Vi vil også legge ut informasjon om dette på vår hjemmeside.

Koster det noe å få en servicehund?

Servicehund er et godkjent hjelpmiddel. Det koster ikke noe å få en Servicehund. Det du selv må dekke er utgifter til fór, samt utgifter til kontroll hos veterinær. Du kan søke om grunnstønad, sats 3 når du får Servicehund. Du kan forsikre Servicehunden, men dette er frivillig.

Side 1 av 2