Historie

I 2002 ble de første seks servicehundene utlevert i Norge. Disse hundene ble finansiert av prosjektmidler fra Extrastiftelsen. Anette Hornfeldt ved Norges Blindeforbunds Førehundskole tok med seg ideen om servicehunder fra England og USA til Norge. Hun rekkruterte også Neal Wallis fra USA som profesjonell servciehundtrener. Han har hele tiden hatt hovedansvaret for treningen av servicehunder.

Det første prosjektet resulteret at det i 2002 og 2003 ble utlevert 11 servicehunder.
Et nytt prosjekt kom i stand i 2003, dette varte i tre år og 15 hunder ble utlevert til nye brukere.

Servicehundbrukerne stiftet 25.6.2006 «Norsk forening for assistansehundbrukere», og navnet ble på årsmøtet 26.1.2008 endret til «Norske Servicehunder».
Noeske Servicehunder er en interesseorganisasjon for nåværende og tidligere brukere av kvalifiserte og godkjente servicehunder.
Foreningens formål skal være å ivareta nåværende og tidligere servicehundbrukeres interesser overfor offentlige myndigheter. Den skal også bidra til økt kunnskap om betydningen av servicehunder som et hjelpemiddel for personer med funksjonsnedsettelser av ulike typer. Likeså arrangere og delta på kurs og samlinger for å utvikle servicehundbrukernes kompetanse og nytte av hundene, samt skape et sosialt nettverk for å sikre et trygt og godt hundehold.

Det er stor spredning på servicehundbrukerne både med hensyn til geografi og diagnoser. Felles for alle er at servicehunden bidrar til økt selvstendighet og en mindre slitsom hverdag, for ikke å si en vesentlig økt livskvalitet.

Stiftelsen Aleksanderfondet norske servicehunder leverte i 2009 ut servicehunder til to nye brukere samt en erstatningshund til en eksisterende bruker der den tidligere hunden måtte pensjoneres. I 2012 ble det levert ut 6 erstatningshunder til tidligere brukere, finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Departementet opprettet et forsøksprosjekt som har levert ut til sammen 8 servicehunder i 2013-14. Parallelt med dette prosjektet og innhenting av erfaring / kunnskap har departementet gjennom Norges Blindeforbund i årene 2014-16 delt ut til sammen 16 erstatningshunder til tidligere godkjente brukere av servicehund.

Etter mange års kamp ble servicehund enedelig et godkjent hjelpemiddel på lik linje med førerhund i 2018.
Det er nå NAV som har ansvaret for å utdanne, tildele og godkjenne servicehunder i Norge.

Del