Ofte stilte spørmål

Hvem kan søke om servicehund?

Servicehund er et hjelpemiddel for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. Det er et av kriteriene for å søke at du har en fysisk funksjonsnedsettelse og behov for praktisk hjelp som hunden kan bistå med. Det må være flere oppgaver hunden skal bidra med. Videre må du ha «et forsvarlig hundehold». Det vil si at du som bruker må kunne lufte og stelle hunden på egenhånd. Det betyr turer ut i all salgs vær og føreforhold 365 dager i året – og over mange år. En servicehund er i arbeid i ca 9 år.

Kan barn søke om servicehund?

I utgangspunktet ikke. Dette er fordi brukeren selv må kunne påta seg ansvaret for hunden. Det er bruker som til en hver tid har ansvar for å lufte hunden, stelle pelsen, sjekke hundens helse og kunne vedlike holde oppgavene til hunden – og lære hunden nye oppgaver ved behov.

Kan man søke om servicehund for psykiske helseutfordringer?

Det innvilges ikke servicehund til mennesker med psykiske helseutfordringer/sykdommer som eneste grunn for å søke om Servicehund. Et av kravene for å søke om Servicehund er at man har en fysisk funksjonsnedsettelse.

Hvor kan jeg søke om servicehund?

I 2018 overtok NAV ansvaret for utdanningen, tildeling og godkjenningen av Servicehunder. På Nav sine sider vil du finne informasjon om Servicehund. Her finner du søknadsskjema og hva en legeattest må inneholde
Det er ingen fastsatt søknadsfrist NAV behandler alle søknader fortløpende.
Dersom du trenger hjelp i forbindelse med søknadsprosessen så kan du ta kontakt med oss eller NAV på e-post servicehund@nav.no

Koster det noe å få en servicehund?

Servicehund er et godkjent hjelpemiddel. Det koster ikke noe å få en Servicehund. Det du selv må dekke er utgifter til fór, samt utgifter til kontroll hos veterinær. Du kan søke om grunnstønad, sats 3 når du får Servicehund. Du kan forsikre Servicehunden, men dette er frivillig.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_4665-1024x768.jpeg
Brukersamling

Del