Av- og påkledning

Flere av servicehundene bistår ved å trekke av klær ved avkledning eller hente plagg ved påkledning, og de kan bistå ved å løfte armer eller ben i forbindelse med forflytning el.l. Hundene kan støtte personen i trapp og ved gange, eller i å komme opp fra gulvet. Noen av hundene har også som oppgave å trekke dyna bort og personen opp i sittende stilling i sengen om morgenen, eller å stabilisere personen ved bruk av personløfter.

Del